Velkommen til LDR

Landistriktsrådet for Mors

Nordmors Beboerforening Assels-Sillerslev Beboerforening Dråbyvig Kultur- & Aktivitetsforening Tødsø Borger og Kulturforening Sundby Mors Samvirke Bjergby Beboerforening Vils og Omegns Borgerforening Frøslev & Omegn Flade Beboerforening Ljørslev Ørding Beboerforening Thorup Forsamlingshus og Vestegnens Beboerforening TORF Borgerforening Karby Borgerfoening Redsted Beboerforening Hvidbjerg og Omengs Beboerforening Øster Jølby Borger og Erhvervsforening Fredsø-Lødderup Borger og Kulturhus Dragstrup Byforening Erslev Beboer og Erhvervsforening Nykøbing Mors Feggesundfærgen Næssundfærgen
LDR’s formål er:
  • at deltage i arbejdet med gennemførelsen af Morsø Kommunes landdistriktspolitik
  • at udgøre et kontaktorgan mellem landdistrikterne og Morsø Kommune
  • at varetage landdistrikternes interesser overfor Morsø Kommune og andre offentlige myndigheder
  • at udarbejde forslag til udvikling og forbedring af landdistrikterne
  • at sikre landsbyernes kvaliteter og værdier socialt, kulturelt og erhvervsmæssigt, samt bidrage til at udbrede kendskabet hertil.
  • at bistå foreninger, organisationer, personer og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes udvikling, gerne i samarbejde med andre offentlige myndigheder
null
Kvalitetssikring
Vi vil sikre de lokale kvaliteter i hverdagen
null
Bæredygtighed
Vi vil sikre bæredygtighed i de små samfund
null
Bevarelse
Vi vil sikre bevarelsen af eksisterende værdier.